آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - رودخانه‌ی پوروس (مرز جنوبی رودخانه‌ی ایتیلین)

رودخانه‌ی پوروس (مرز جنوبی رودخانه‌ی ایتیلین)

رودخانه‌ای که سرچشمه‌ی آن در مرزهای افل دوآت در موردور است و به سمت غرب جاری می‌شود تا بالای دهانه‌ی آن، به آندویین برسد. رودخانه، مرز میان اصل گوندور با سرزمین قدیمی گوندور جنوبی را مشخص می‌کند.

نکته:

۱-معنی «پوروس» تقریباً به تمامی اغفال‌کننده است. ریشه‌شناسی کمک چندانی نمی‌کند. ریشه‌ی واژه را « por-» آورده‌اند که به نظر نوید بخش می‌آید تا وقتی متوجه می‌شویم به معنی «آرد» است. به نظر نمی‌آید از « phor-» نیز مشتق شده باشد زیرا « phor-» تلویحاً معنی شمال را می‌رساند در حالی که «پوروس» مسلماً در جنوب است. امکان دارد اسم مذکور «-ros » را در خود داشته باشد که به معنی افشاندن است. (ریشه‌شناسی این واژه، در جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه، جاده‌های گمشده و دیگر آثار آمده است.)

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...