آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پاپی چاب-بگینز (آخرین نفر از خانواده‌ی چاب-بگینز)

پاپی چاب-بگینز (آخرین نفر از خانواده‌ی چاب-بگینز)

دختر و تنها فرزند فالکو چاب-بگینز. او با فیلیبرت بولگر ازدواج کرد و نام خانوادگی چاب-بگینز در همین جا پایان گرفت. (نام مذکور از نام اجداد وی چیکا چاب و بینگو بگینز می‌آید.) پدربزرگ او، بینگو، عموی بیل‌بو بگینز بود و بدین ترتیب، پاپی نوه عموی بیل‌بو می‌شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...