خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پونتو بگینز (دومین پسر بالبو بگینز)

پونتو بگینز (دومین پسر بالبو بگینز)

عموی بزرگ ببل‌بو بگینز، کوچک‌ترین برادر پدربزرگ بیل‌بو، مونگو؛ با میموسا بانس وصلت کرد.

درباره اله سار