خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پیمپرنل توک (یکی از سه خواهر بزرگ‌تر پره‌گرین توک)

پیمپرنل توک (یکی از سه خواهر بزرگ‌تر پره‌گرین توک)

دومین فرزند تاین پالادین توک دوم و اگلانتاین بانکس؛ خواهر پره‌گرین توک از گروه حلقه.

درباره اله سار