آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پیمپرنل توک (یکی از سه خواهر بزرگ‌تر پره‌گرین توک)

پیمپرنل توک (یکی از سه خواهر بزرگ‌تر پره‌گرین توک)

دومین فرزند تاین پالادین توک دوم و اگلانتاین بانکس؛ خواهر پره‌گرین توک از گروه حلقه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...