آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - ستون‌ آسمان (منل‌تارما ی نومه‌نور)

ستون‌ آسمان (منل‌تارما ی نومه‌نور)

نامی که به کوه بلند و ستون‌مانندی داده بودند که یکه و تنها در سرزمین‌های سلطنتی، در میانه‌ی نومه‌نور قرار داشت. به زبان الفی، آن را منل‌تارما می‌خواندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...