آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - فارازون (غاصب تخت نومه‌نور)

فارازون (غاصب تخت نومه‌نور)

پسر گیمیل‌خاد و نوه‌ی شاه آر-گیمیل‌زور از نومه‌نور. به رغم میل عموزاده‌اش، میریل، وی را به زنی گرفت و بدین ترتیب، سلطنت جزیره را نامشروع به دست آورد و نام مشهورتر آر-فارازون را بر خود نهاد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...