آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پره‌گرین «پی‌پین» توک اول (بیستمین تاین شایر از تبار توک)

پره‌گرین «پی‌پین» توک اول (بیستمین تاین شایر از تبار توک)

پسر پالادین توک دوم، از گریت سمیالز که بعدها تاین پره‌گرین اول شد. با گروه حلقه سفر کرد. همراه مریادوک برندی‌باک در پارت گالن از گروه جدا شد و ارک‌ها اسیرش کردند. به جنگل فنگورن گریخت و ویرانی آیزنگارد را دید. با گندالف به میناس تیریت سفر کرد و در شمار مردان کارگزار، دنه‌تور دوم درآمد.

سفر به ریوندل

۲۳ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر، سال ۳۰۱۸ دوره‌ی سوم

پی‌پین، که دنیا او را با نام پره‌گرین می‌شناخت، کوچک‌ترین همراه فرودو بود. وقتی که همراه فرودو و سام، در اولین بخش سفر بزرگ، از بگ‌اند به راه افتاد تنها بیست و هشت سال داشت. سن و سالی که هابیت‌ها بسیار کم می‌دانند. ابتدای کار به نظر می‌رسید چندان مناسب سفر طولانی نباشد. در اولین بخش‌های سفر می‌بینیم که مرتب طلب غذا و استراحت می‌کند. لیکن، چون درخور مقام پسر تاین شایر بود اطلاعات عمومی خوبی از آن سرزمین و مردمش داشت.

زندگی پره‌گرین پس از جنگ حلقه

پره‌گرین در سال ۱۴ دوره‌ی چهارم، (۱۴۳۴ به تقویم شایر) عنوان تاینی شایر را به ارث برد. در دوران تاینی، روابط نزدیکش با گوندور را حفظ کرد و کتابخانه‌ی بزرگی در گریت سمیالز ساخت که اهمیت تاریخی عظیمی داشت. آثاری که وی جمع‌آوری کرد بیشتر به تاریخ نومه‌تور و تبعیدی‌های پس از سقوط آن مربوط بود و به همین دلیل کم‌تر مورد علاقه‌ی هابیت‌های شایر بود. ولی در نظر دنیای بزرگ اهمیت به سزایی داشت. احتمالاً داستان سال‌ها با کمک مریادوک برندی‌باک در گریت سمیالز آماده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...