آخرین مقالات فرهنگنامه

پردهیل (نیم‌الف)

نامی که به الروند، ارباب ریوندل و برادرش، الروس داده بودند. به معنای نیم‌الف است و به اجداد مشترک آن‌ها با انسان‌ها اشاره می‌کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...