آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - مردم ستاره‌ها (نام اورومه برای الف‌ها)

مردم ستاره‌ها (نام اورومه برای الف‌ها)

هزاره‌ها پیش از طلوع خورشید و ماه، سرزمین والار با نور دو درخت روشن بود. آن سوی دریا، در شرق، سرزمین میانه جز کورسوی ستارگان در تاریکی بود. در این دنیای روشن از نور اختران بود که الف‌ها اولین بار بیدار شدند و هنگامی که اورومه آن‌ها را یافت، به ایشان الدار نام داد که به معنی مردم ستارگان است. اندکی پس از آن، الف‌ها تقسیم شدند. گروهی پیروی از اورومه در بازگشت به آمان را برگزیدند در حالی که مابقی از فراخوان سرباز زدند و در پس ماندند. من بعد، نام «الدار» تنها برای سه قوم به کار می‌رفت. همان سه قومی که سفر بزرگ به سمت غرب را آغاز کردند: وانیار، نولدور و تله‌ری.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...