آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - مردم بئور (پیروان و اخلاف بئور پیر)

مردم بئور (پیروان و اخلاف بئور پیر)

بئور به عنوان راهنمای اولین انسان‌ها برای ورود به بله‌ریاند شهرت داشت و نیز اولین کسی بود که با الف‌ها ملاقات کرد. او با گروهی از پیروان خویش از کوهستان آبی گذشت. اخلاف وی، مردم بئور نام گرفتند. خود بئور به خدمت ارباب الف، فینرود فلاگوند درآمد و مردمش به طور کلی با الف‌ها دوستی عمیقی داشتند تا آن‌جا اندکی بعد، زبان خود را واگذاشتند و زبان سینداری را به جایش گرفتند.

در دوره‌ی اول، قهرمانان بسیاری از خاندان بئور برخاست. بدون تردید، مشهورترین آن‌ها، برن، پسر باراهیر بود که سیلماریل را از تاج فلزی مورگوت برگرفت. در دوره‌ی دوم، جزیره‌ی نومه‌نور به خاندان بئوریان، و نیز دیگر اداین واگذار شد تا در آن زندگی کنند. می‌گویند که مردم بئور، به طور خاص در مناطق شمالی آن سرزمین یافته می‌شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...