خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پرل توک (بزرگ‌ترین خواهر پره‌گرین توک)

پرل توک (بزرگ‌ترین خواهر پره‌گرین توک)

بزرگ‌ترین فرزند پالادین توک دوم و اگلاتین بانکس؛ خواهر پره‌گرین توک اول از اعضای گروه حلقه بود.

درباره اله سار