خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - میدان مهمانی (میدان ضیافت خداحافظی بیل‌بو)

میدان مهمانی (میدان ضیافت خداحافظی بیل‌بو)

میدانی بزرگ در هابیتون، جایی که بیل‌بو مهمانی تولدش را برگزار کرد و سام گمجی، پس از بازگشت از جستجوی کوه هلاکت، درخت مالورن را کاشت. بعدها برای جشن‌ها و تعطیلات هابیت‌های آن منطقه به کار می‌رفت.

درباره اله سار