آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورومه (شکارچی والار)

اورومه (شکارچی والار)

عهد: در ابتدای خلقت آردا به آن وارد شد و بی مرگ است
نژاد: آینور
شاخه: والار (آراتار)
معنی: کسی که بلند در شیپور می دمد
نام های دیگر: آلدارون، آراو، بما، تائورون
تلفظ: o’romeh
القاب: شکارچی والار، ارباب جنگلها

اورومه، شکارچی والار، برادر نسا و یکی از هشت آراتار بود. در دوران باستان او معمولا در جنگلهای سرزمین میانه تاخت و تاز می کرد و او بود که اولین بار محل الفها در کوئیوینن را کشف کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...