آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورودروین (کوه هلاکت)

اورودروین (کوه هلاکت)

مکان: شمال موردور
معنی: کوه شعله سرخ
نام های دیگر: آمون آمارت، کوهستان آتشین، کوهستان آتش، کوه هلاکت، کوه آتش
تلفظ: o’rodruin (همانند تلفظ انگلیسی “ruin”)ر

اورودروین نام کوهی در شمال موردور بود که سارون در آن حلقه یگانه را در اواسط دوران دوم ساخت، و همان حلقه، هزاران سال بعد در آتشهای آن انداخته شد و باعث نابودی ارباب تاریکی شد. اورودروین علت انتخاب موردور برای محل استقرار توسط سارون در دوران دوم بود. او از آتشی که از دل این کوه سر بر می کرد برای اعمال جادوگرانه خود و همچنین برای کارهای صنعتی خود استفاده میکرد. مشهورترین محصول این کارگاه، و در واقع تنها چیزی که با اطمینان میدانیم که در آن ساخته شد، حلقه قدرت بود که در حدود سال ۱۶۰۰ دوران دوم ساخته شد. قدرت جادویی آن حلقه به قدری بود که آنرا غیر قابل نابودی ساخته بود، مگر آنکه در همان آتش سازنده اش انداخته شود. اولین فرصت برای نابود کردن حلقه در آخرین سال دوران دوم، و پس از جنگ آخرین اتحاد پیش آمد. سارون در آن جنگ شکست خورده بود و ایسیلدور حلقه را از انگشت او بریده بود. جنگ در دامنه کوه هلاکت صورت گرفته بود و در نتیجه کوه کاملا در دسترس بود. الروند و کیردان به ایسیلدور توصیه کردند تا حلقه را نابود کند. اما ایسیلدور از این کار سر باز زد و حلقه را از آن خود خواند و بدین ترتیب سرنوشت دوران سوم رقم خورد.
به نظر میرسد که سارون قدرت خود را در این کوه قرار داده بود و میتوانست آتش آن را کنترل کند و لذا اورودروین چیزی فراتر از یک کوه آتشفشان ساده و معمولی بود. ظاهرا هنگامی که سارون از موردور تبعید شد، کوه خاموش شد و هنگامی که دوباره قدرت سارون فزونی گرفت کوه باز هم شعله کشید. به طور مثال نومه نوری های در تبعید، با دیدن آتشی که از اورودروین فوران می کرد دریافتند که سارون نیز از ویرانی نومه نور جان به در برده است. همچنین در اواخر دوران سوم در شورای الروند، بورومیر می گوید که دوباره دود از اورودروین که ما آنرا کوه هلاکت می نامیم بلند می شود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...