خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوری (از همراهان تورین سپربلوط)

اوری (از همراهان تورین سپربلوط)

Adam Brown در نقش اوری در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. اوری[۱] از خاندان دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود که به همراه او در سال ۲۹۴۱ دوران سوم راهی پویش اره‌بور برای بازپس گیری تنها گوه از دست اسماگ شد. باشلق خاکستری داشت و فلوت می‌نواخت. اوری بسیار خوب می‌نوشت و می‌توانست حتی با رسم الخط الفی نیز بنویسد.

 

 

 

 

 

اوری از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در سال ۲۹۸۹ به همراه بالین به موریا رفت تا دوباره آنجا را به محلی مسکونی تبدیل کنند. او بود که آخرین صفحات کتاب مزربول را در باب وقایع مربوط به آخرین روزهای دورف‌های موریا را در سال ۲۹۹۴ نوشت و در آن از مرگ بالین در دره دیمریل، کشته شدن اویین به دست نگهبان دریاچه و بستن دروازه خبر داد و نوشت که چگونه توسط اورک‌ها به دام افتادند. آخرین نوشته‌های اوری از این قرار است:

«نمی‌توانیم بیرون بیاییم، فرجام کار نزدیک است، طبل‌ها، صدای طبل در اعماق …. آنها می‌آیند»

یاران حلقه، پل خزد-دوم ص۶۳۴

اوری به همراه بقیه دورف‌های بالین از بین رفت.

نوری(راست) و اوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

اوری در ارباب حلقه‌ها – یاران حلقه


[۱] اوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «دیوانه و هذیانی».

درباره اله سار