آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اولورین (نام زمان جوانی گندالف)

اولورین (نام زمان جوانی گندالف)

عهد: نامیرا بود اما از سال ۱۰۰۰د.س. تا ۲۹ سپتامبر ۳۰۲۱د.س. در سرزمین میانه بود
نژاد: آینور
شاخه: مایار، تحت تربیت مانوه و واردا
خاندان: ایستاری (ساحران)
نامهای دیگر: گندالف، اینکانوس ، میتراندیر ، تارکون
معنی: از کلمه کوئنیای olori به معنی “رویا” مشتق شده است
تلفظ: o’loreen

اولورین که او را از خردمندترین افراد دسته اش دانسته اند، از مایار تحت تربیت مانوه و واردا بود. در دوران سوم او با ظاهر مبدلی که بیشتر به نام گندالف شناخته می شود به سرزمین میانه آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...