آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - روری برندی باک پیر (لقبی رایج برای روریماک ارباب باکلند)

روری برندی باک پیر (لقبی رایج برای روریماک ارباب باکلند)

روریماک برندی باک ارباب باکلند در اواخر عمرش به این لقب شناخته می شد. روریماک پدربزرگ مریادوک برندی باک بود و به خاطر مهمان نوازی و سخاوتش شهره بود. او در میهمانی خداحافظی بیلبو بگینز حضور داشت (در آن زمان بیش از ۹۹ سال سن داشت) و اولین کسی بود که توانست معنای ناپدید شدن بیلبو در میهمانی را حدس بزند: بیلبو به دنبال ماجرای دیگری رفته بود. پس از مرگ روریماک، اربابی باکلند به پسرش سارادوک رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...