خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیرنائت آرنوئدیاد (نبرد اشک‌های بی‌شمار)

نیرنائت آرنوئدیاد (نبرد اشک‌های بی‌شمار)

پنجمین و آخرین نبرد بزرگ در بلریاند، که اشک‌های بی‌شمار نامیده شد که در آن نولدور و متحدان اداین قصد براندازی نهایی مورگوت‌ را داشتند اما کاملاً شکست خوردند.

درباره 3DMahdi