خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نینا لایت فوت (مادر ویلیبالد بولجر)

نینا لایت فوت (مادر ویلیبالد بولجر)

هابیتی از شایر، که با تئوبالد، فرزند گوندابالد بولجر و سیلویا برندی‌باک پیمان زناشویی بست. نینا و تئوبالد تنها یک پسر با نام ویلیبالد داشتند که با پریسکا بگینز ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد.

نینا تنها فرد از این خانواده است و هیچ هابیت دیگری به نام لایت‌فوت نیامده ولی -بدون شک تصادفاً- اسم یکی از اسب‌های روهان نیز همین بود.

درباره 3DMahdi