ننیا (حلقه‌ی آب)

یکی از حلقه‌های سه‌گانه‌ی الف‌ها، که حلقه‌ی آب بود و حلقه‌ی همیشه استوار نامیده می‌شد که گالادریل حامل آن بود و برای حفظ سرزمین از آن استفاده می‌کرد.

درباره 3DMahdi