خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نن لالایت (جویبار خندان)

نن لالایت (جویبار خندان)

جویباری پر صدا که از زیر آمون دارتیر در ارد وترین سرچشمه می‌گرفت و به سمت دشت‌های تاریک دور-لومین در جهت شمال غرب جاری می‌شد. آنجا از کنار خانه‌ی هورین عبور می‌کرد و می‌گفتند که نام خود را از روی دختر کوچک نگون بخت او، لالایت گرفته بود.

درباره 3DMahdi