خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نائوگلامیر (گردنبند دورف‌ها)

نائوگلامیر (گردنبند دورف‌ها)

گردنبند دورف‌ها که در اصل برای فینرود فلاگوند ساخته شد و تین‌گول سیلماریلی را که لوتین و برن بازپس گرفته بودند روی آن نشانده بود.

درباره 3DMahdi