خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناروینه (نخستین ماه سال)

ناروینه (نخستین ماه سال)

اولین ماه در تقویم آدمیان سرزمین میانه که در تقویم فعلی، تقریباً با ژانویه ( اگر دقیق‌تر بخواهیم بین ۲۳ دسامبر تا ۲۱ ژانویه) برابر است. این نام معنی «سال نو» (یا به شکل تحت‌اللفظی «خورشید جدید») می‌دهد.

درباره 3DMahdi