خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نارکوئلیه (دهمین ماه سال، در شمارش کارگزاران)

نارکوئلیه (دهمین ماه سال، در شمارش کارگزاران)

دهمین ماه سال در شمارش کارگزاران گوندور، بعد از یاوی‌اره (جشن برداشت) و قبل از هی‌سیمه. در تقویم امروزی بین ۲۲ سپتامبر و ۲۱ اکتبر قرار می‌گیرد.

درباره 3DMahdi