خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نان تاترن (سرزمین درختان بید در جنوب بلریاند)

نان تاترن (سرزمین درختان بید در جنوب بلریاند)

ناحیه‌ای که رود ناروگ با رودخانه‌ی بزرگ سیریون تلاقی می‌کند، در شمال مصب سیریون، اراضی نان-تاترن واقع شده. به خاطر وجود درختان بید و علف‌زارهای پوشیده از گل معروف است و افرادی که آن را دیده‌اند از زیبایی غیرعادی و فوق‌العاده‌ی آن خبر می‌دهند.

این سرزمین، در تاریخ نقش کوچکی بازی می‌کند. جز آن که چون گوندولین ویران شد، محل استراحت آوارگان آن در هنگام مهاجرت طولانی‌شان به جنوب بود.

درباره 3DMahdi