خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نایین (پسر گرور، از خاندان مردم دورین)

نایین (پسر گرور، از خاندان مردم دورین)

نوه‌ی پسری شاه داین اول، از خاندان دورین.

پدر نایین، داین بود که کوچک‌ترین فرزند گرور محسوب می‌شد، ناین در نبرد آزانول-بیزار کشته شد اما بعد از مرگ او، از آنجا که دو برادر ارشد او نیز کشته شده بودند پسر نایین، داین پا آهنین پادشاه گشت.

درباره 3DMahdi