خانه - آرشیو برچسب: Náin

آرشیو برچسب: Náin

نایین (پسر گرور، از خاندان مردم دورین)

نوه‌ی پسری شاه داین اول، از خاندان دورین.

پدر نایین، داین بود که کوچک‌ترین فرزند گرور محسوب می‌شد، ناین در نبرد آزانول-بیزار کشته شد اما بعد از مرگ او، از آنجا که دو برادر ارشد او نیز کشته شده بودند پسر نایین، داین پا آهنین پادشاه گشت.