خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناهار (توسن اورومه)

ناهار (توسن اورومه)

اسب افسانه‌ای اورومه، والای شکارچی.

گفته می‌شود پوست ناهار زیر خورشید سفید بود اما در شب به رنگ نقره‌ای می‌درخشید.

درباره 3DMahdi