خانه - آرشیو برچسب: Nahar

آرشیو برچسب: Nahar

ناهار (توسن اورومه)

اسب افسانه‌ای اورومه، والای شکارچی.

گفته می‌شود پوست ناهار زیر خورشید سفید بود اما در شب به رنگ نقره‌ای می‌درخشید.