آخرین مقالات فرهنگنامه

قارچ

یک نوع از قارچ خوراکی خوشمزۀ خاص و مورد علاقه هابیت‌ها. در شایر، به نظر می‌رسد برای کسانی که در منطقه باتلاقی ماریش  بودند ارزشمند‌ترین بودند. کشاورز ماگوت آنها را در زمین‌های خود پرورش میداد، و در ارباب حلقه ها فرودو از سرقت قارچ از مزارع آقای ماگوت به عنوان یک خاطرۀ کودکی یاد کرد. سال بعد، فرودو از همان مزرعه از آقای ماگوت و همسرش، یک سبد از آن قارچ ها را هدیه گرفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...