آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - موماکیل (هیولای سرزمین‌های جنوبی)

موماکیل (هیولای سرزمین‌های جنوبی)

نام جانورانی بزرگ در جنوب سرزمین میانه و در هاراد خصوصاً از نوع فیل‌های بزرگی که مردم هاراد در آخر دوران سوم به جنگ آوردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...