آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - پادشاهی کوهستان (قلمروی دورفی اره‌بور)

پادشاهی کوهستان (قلمروی دورفی اره‌بور)

نامی که گاه برای اره‌بور، تنهاکوه در شمال شرقی سیاه‌بیشه استفاده ‌می‌شود.پس از سقوط خزد-دوم، زمانی که تراین اول بسیاری از بازماندگان «بلای جان دورین» را از کوه‌های مه‌آلود به بیرون هدایت کرد، این مکان برای اولین بار به مقر پادشاهان دورف‌های ریش دراز تبدیل شد. آنها راه خود را به تنهاکوه، یک قلۀ بلند شمالی پیدا کردند و در زیر آن قلمروی جدیدی را بنیان نهادند که معمولاً پادشاهی زیر کوه نامیده ‌می‌شود.

بسیاری از ریش‌‌بلندهای دیگر در کوه‌های خاکستری در شمال جمع شده بودند، و جانشین تراین، تورین اول، اره‌بور را ترک کرد تا در آنجا به آنها بپیوندد. پس از آن زمان، کوه پادشاهی برای نزدیک به چهارصد سال پادشاهی نداشت، تا زمانی که ترور از نوادگان تراین، مردم خود را به تنهاکوه هدایت کرد و پادشاهی دورف‌ها را در آنجا دگر بار بنا نهاد. ثروت پادشاه جدید در زیر کوه بسیار مشهور شد و به گوش اژدها اسماگ رسید که در اره‌بور فرود آمد و در سال ۲۷۷۰ دوران سوم آن را غارت کرد.

نوۀ ترور تورین سپربلوط بود که همراه با مردمش در تبعید در کوه‌های آبی، در غرب کوه پادشاهی زندگی می‌کرد. تورین قصد کرد که با نابود کردن اسماگ انتقام مردمش را بگیرد و با کمک گندالف جادوگر، بیل‌بو بگینز هابیت و گروهی از پیروان خود، پویشی را برای بازگشت به شرق رهبری کرد. از طریق یک سری اتفاقات جالب توجه و غیرقابل پیشبینی، آنها موفق شدند تنهاکوه را از اسماگ باز پس گیرند، اما تورین اندکی بعد در نبرد پنج سپاه کشته شد. جانشین او پسرعمویش داین پاآهنین شد و در دوران داین و جانشینانش، پادشاهی کوهستان تا عصر چهارم مقر پادشاهان دورین باقی ماند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...