آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - منه‌گروت (هزار مغاره دوریات)

منه‌گروت (هزار مغاره دوریات)

تواریخ: ساخته شده در اوایل دوران سوم از بندی شدن ملکور

 غارت شده به سال ۵۰۵ دوران اول

مکان: در جنگل ره گیون، ساحل جنوبی رود اسگالدوین

اصلیت: ساخته شده توسط دورف‌های بله‌گوست برای شاه تین‌گول

نژاد: الف

تیره: سیندار

فرهنگ: الف‌های دوریات

تلفظ: me’negroth

معنی: هزار مغاره

نام‌های دیگر: تالارهای الفی، هزار مغاره

تالارهای پنهان هزار مغاره. پناهگاه و دژ تین‌گول در ساحل رود اسگالدوین در دوریات. منه‌گروت سال‌ها پیش از طلوع ماه توسط دورف‌های کوه‌های آبی حفر شده بود.

توصیف منه‌گروت در سیلماریلیون:

…آنجا که اسگالدوین از فراز به زیر جاری می‌گشت، و نلدورت را از رگیون جدا می‌ساخت در میانه جنگل، تپه ای سنگی سر برآورده بود، و رودخانه از دامنه آن می‌گذشت. دروازه‌های تالار تین‌گول را آنجا ساختند و پلی از سنگ بر روی رودخانه بستند، و تنها راه ورود به دروازه همان پل بود. در آن سوی دروازه دالان‌های فراخ به سوی تالارهای رفیع و حجره‌های عمیق کنده در دل سنگ خاره پیش می‌رفت، حجره‌ها و تالارهایی چنان بزرگ و بسیار که آن مسکن را منه‌گروت نام نهادند، «هزار مغاره.»

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...