خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم روهان (بازماندگان ائورل و پیروانش)

مردم روهان (بازماندگان ائورل و پیروانش)

روهیریم، مردم ائوتئود که در دوران سوم برای اقامت به جنوب و مرزهای گوندور و سرزمین کاله ناردون(که بعد از آمدن آنها روهان نام گرفت) آمدند.

درباره اله سار