آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم رون (انسانهای وحشی شرق سرزمین میانه)

مردم رون (انسانهای وحشی شرق سرزمین میانه)

رون واژه الفی به معنای “شرق” است، و سرزمین رون شامل سرزمینهای وسیع شرقی می شد. ایسترلینگ ها، که معمولا به نام مردم رون شناخته می شوند، و از مردمی با فرهنگهای متفاوت تشکیل شده اند اهل این سرزمین بودند، که تا آنجا که میدانیم زیر سایه ارباب تاریکی زندگی میکردند.

کمتر کسی به سرزمین های شرقی سرزمین میانه سفر کرده و اطلاعات کمی از آن وجود دارد، اما برخی از قبایل شرقی به جنگ سرزمینهای غربی آمدند و به این ترتیب نام آنها در تاریخ غرب ثبت شد. مشهور ترین آنها ارابه سواران، که نزدیک به یک قرن با گوندور جنگیدند، و بالخوت، که در نبرد دشتهای کلبرانت به دست ائورل شکست خوردند، بودند.

حتی بعد از سقوط سائرون در پایان دوران سوم، مقاومت بین مردم رون ادامه پیدا کرد، و سربازان گوندور و روهان سفرهای طولانی در شرق انجام دادند و با باقی مانده دشمنان در میان ایسترلینگ جنگیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...