آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماتوم ها (وسایل بدون استفاده)

ماتوم ها (وسایل بدون استفاده)

کلمه ای قدیمی در گویش هابیتها که در بیرون از شایر دیده نشده. از این کلمه برای خطاب کردن وسایلی که بدون استفاده هستند، اما مالک آن علاقه ای برای دور انداختن آن ندارد کاربرد دارد. ماتوم ها معمولا به عنوان هدیه در بین هابیتها رد و بدل میشوند یا در خانه ماتوم در میکل دلوینگ نگه داری میشوند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...