آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - اربابان ارواح (فئانتوری، ماندوس و لورین)

اربابان ارواح (فئانتوری، ماندوس و لورین)

فئانتوری، لقبی برای ماندوس و برادرش لورین. که هر دو با فئار، ارواح، فرزندان ایلوواتار سر و کار داشتند.

در زندگی، لورین در رویاها با ارواح(فئار) صحبت میکرد، و احتمالا آنها را در زمان خواب به والینور می آورد. در مرگ، ماندوس فئار را به تالارهای انتظار فرا میخواند، تا در آنجا به انتظار سرنوشت نهایی خود بمانند. در مورد الفها، آنها معمولا پس از مدتی که در تالارها ماندند به نوعی احیا میشوند (بویژه بصورت تجسم دوباره فئا). در برخی موارد، روح(فئا) اجازه بازگشت ندارد و باید تا پایان آردا در تالارهای ماندوس بماند. معروفترین این ارواح(فئار) که دوباره تجسم نخواهند یافت، فئانور است. سرنوشت ارواح انسانها بصورت رازی پنهان است، وحتی والار آنرا به درستی نمیدانند. آنها از تالارهای ماندوس خارج و جهان را ترک میکنند اما مقصد نهایی آنها مشخص نیست؛ به غیر از ارو، تنها مانوه و ماندوس چیزهایی از سرنوشت نهایی آنها میدانند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...