آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - سنگ اصلی (پلانتیر اسگیلیات)

سنگ اصلی (پلانتیر اسگیلیات)

سنگی که زیر گنبد ستاره در اسگیلیات قرار داشت. این سنگ پلانتیر اصلی سرزمین میانه بود، و قدرتی بر دیگر سنگها داشت(برای مثال قدرت این را داشت تا گفتگوی بین بقیه سنگها را مشاهده کند). وقتی اسگیلیات توسط کاستامیر در سال ۱۴۳۷ دوران سوم محاصره شد، برجی که سنگ اسگیلیات در آن قرار داشت ویران شد و پلانتیر آن در آندوین گم شد.

ابهامی در مورد عبارت “سنگ اصلی” وجود دارد. زیرا سنگی با همین نام در برج آوالونه در تول اره سئا قرار دارد. مفهوم آن معلوم نیست، اما به نظر میرسد که قدرت سنگ اسگیلیات تنها بر شش سنگ سرزمین میانه قرار دارد، و بر روی سنگهایی که هنوز در غرب هستند هیچ قدرتی ندارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...