آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارباب تقدیر (تورامبار، لقب تورین)

ارباب تقدیر (تورامبار، لقب تورین)

ترجمه تورامبار، لقبی کو تورین پسر هورین به خود داد. در فرار از نفرین مورگوت، تورین خود را در میان مردم جنگل بره تیل یافت، در آنجا او نام جدیدی برای خود انتخاب کرد و برای مدتی مخفی ماند. او به امید اینکه از نفرین مورگوت فرار کرده نام تورامبار را برگزید، امیدی که در انتها بیهوده از آب درآمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...