آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماندوس (والای صادر کننده احکام)

ماندوس (والای صادر کننده احکام)

صادر کننده احکام و نگه دارنده ارواح کشتگان در تالارهایش در غرب والینور. نام اصلی او نامو است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...