آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایگلین (خائن به گوندولین)

مایگلین (خائن به گوندولین)

پسر ائول و آره دل آر-فینیل، به همراه مادر از خانه پدرش در نان الموت گریخت و با او به گوندولین آمد. سالها بعدتوسط جاسوسان مورگوت اسیر شد و مکان شهر را فاش کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...