آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مابلونگ سنگین دست (فرمانده دوریاتی)

مابلونگ سنگین دست (فرمانده دوریاتی)

فرمانده و سرپرست سپاه الو تینگول در دوریات. در حمله دورفها به منه گروت کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...