آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - لامه‌دون (منطقه‌ای در گوندور مرکزی)

لامه‌دون (منطقه‌ای در گوندور مرکزی)

از مناطق گوندور بر روی دامنه‌های جنوبی کوهستان سفید. رود کیریل از میان آن جاری بود تا به رینگلو می‌پیوست و کاله‌مبل شهر اصلی آن بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...