خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه لورین (عنوان آمروت و اجدادش)

پادشاه لورین (عنوان آمروت و اجدادش)

عنوان باستانی فرمانروایان سرزمین لورین، که آمروت آخرین آنها بود
آمدیر یا مالگالاد (حکومت تا سال ۳۴۳۴ دوران سوم)
اولین پادشاه لورین که در تاریخ نامی از آن برده شده، آمدیر است،که به مالگالاد هم مشهور بود۲. معلوم نیست که آیا پادشاهی قبل از او بر این سرزمین حکومت می کرده یا نه، و تنها چیزی که مشخص است، این است که این پادشاه در دوران دوم حکومت می کرده و در نبرد آخرین اتحاد در داگورلد جنگیده و کشته شده است.
آمروت ( ۱۹۸۸ سال حکومت از سال ۳۴۳۴ دوران دوم تا ۱۹۸۱ دوران سوم )
آمروت جانشین پدرش شد و در طی دو هزاره ی اول دوران سوم، بر لورین حکومت کرد. و او بود که استفاده از تلاین ها را مرسوم ساخت تا الف ها از آنها به عنوان سکونت گاهی میان درختان استفاده کنند. وقتی که بالروگ در نزدیکی آنها، خزد دوم، بیدار شد، الف های بسیاری از لورین مهاجرت کردند. آمروت به دنبال معشوقه اش، نیمرودل، به جنوب رهسپار شد ولی نیمرودل در دریا غرق شد. آمروت آخرین پادشاهی بود که بر لورین فرمانروایی می کرد. بعد از او، کله بورن و گالادریل کنترل آن سرزمین را در دست گرفتند، ولی خود را شاه نمی نامیدند و هر یک به ترتیب ارباب و بانوی آنجا نامیده می شدند.

نکات:
۱- این که اولین پادشاه لورین چه کسی بود، معلوم نیست. ولی آنچه مشخص است، این است که آمروت از نسل الف های سیندار است. می دانیم که بسیاری از سیندار بعد از پایان دوران اول مجبور به ترک لیندون شدند و احتمالا بعضی از آنها دست به تاسیس قلمرو هایی زدند. با اینکه صریحا از لورین به عنوان یکی از این قلمرو ها یاد نشده، خاستگاه سینداری آمروت به شدت این فرضیه را تقویت می کند. اگر این فرضیه درست باشد، معلوم می شود که پدر آمروت، آمدیر (یا مالگالاد)، اولین پادشاه بوده؛ و قلمرو اش را تقریبا مدتی بعد از آغاز دوران دوم تاسیس کرده.
۲- هر دو نام آمدیر و مالگالاد در نسخه های مختلف تاریخ لورین حضور دارند، و احتمالا هر کدام از این نام ها به فرد متفاوتی اشاره دارند. با این حال، در تمام این نسخه های مختلف، آمدیر و مالگالاد هر دو به یک سرنوشت در نبرد داگورلد دچار می شوند. همینطور می توان تصور کرد که هر دو، نامی برای یک نفر بوده، همانطور که ارینیون و گیل-گالاد هر دو نام یک نفر بوده.

درباره 3DMahdi