آخرین مقالات فرهنگنامه

ایستاری (ساحران)

فرقه ساحران، مایاهایی که بعد از هزاره اول دوران سوم به سرزمین میانه آمدند. از بین آنها ۵ نفر به مناطق شمال غربی آمدند: سارومان، گندالف، راداگاست، آلاتار و پالاندو.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...