آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - یورت (زنی دانا در گوندور)

یورت (زنی دانا در گوندور)

پیرترین زنی که در شفاخانه های گوندور کار می کرد، و آگاهی او از دانشهای پیشین به بهبود فارامیر کمک کرد. او اهل ایملوت ملوی در لوسارناخ بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...