خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایلمارین (تالارهای مانوه و واردا)

ایلمارین (تالارهای مانوه و واردا)

عمارت مانوه، شاه مهین، و همسرش واردا، بانوی ستارگان، بر قله تانیکوئتیل. ایلمارین به “عمارت مرتفع” ترجمه شده، نامی مناسب برای اقامتگاهی که بر فراز بلندترین قله همه کوهستانهای جهان ساخته شده. گفته شده پرندگان، خادمان و متحدان مانوه، به ایلمارین در رفت و آمدند و اخبار جهان بیرون را برای او می آورند.

گرچه ایلمارین به محل سکونت مانوه و واردا اشاره دارد، اما گه گاه بعنوان نامی شاعرانه برای تانیکوئتیل بکار رفته است. برای مثال در یاران حلقه II (8 وداع با لورین)، گالادریل در شعری عبارت “سواحل ایلمارین” را بکار میبرد که به ساحل زیر کوهستانی که ایلمارین بر فراز آن قرار دارد اشاره می کند.

درباره اله سار