آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایدریل کلبریندال (دختر تورگون)

ایدریل کلبریندال (دختر تورگون)

دختر تورگون، شاه گوندولین؛ او با تور، قاصد اولمو، ازدواج کرد. پسرشان ائارندیل دریانورد بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...