خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایدریل کلبریندال (دختر تورگون)

ایدریل کلبریندال (دختر تورگون)

دختر تورگون، شاه گوندولین؛ او با تور، قاصد اولمو، ازدواج کرد. پسرشان ائارندیل دریانورد بود.

درباره اله سار