آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هوآن (سگ شکاری والینور)

هوآن (سگ شکاری والینور)

عهد: به همراه نولدور از آمان خارج شد و در ۴۶۹ د.ا کشته شد
نژاد: سگها (سگهای شکاری)
معنی: تازی یا سگ شکاری
القاب: سگ شکاری والینور
تلفظ: hoo’an

هوآن که او را سگ شکاری والینور نیز می نامند، تا زمان بدرفتاری کله گورم پسر فیانور با لوتین، خادمی وفادار برای او بود. ولی پس از این اتفاق او را رها کرد و به همراه برن و لوتین به ماموریت یافتن سیلماریل رفت. او بود که سارون را در مقابل دروازه های تول-این-گوروت شکست داد و کارخاروت را در شکار گرگ کشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...