آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان هالت (اخلاف هالداد)

خاندان هالت (اخلاف هالداد)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که اخلاف هالداد بودند. نام خاندان از اسم دختر هالداد اخذ گردیده است که هالادین (نام اصلی این خاندان) را از بلریاند شرقی به جنگل برتیل کوچاند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...